Waldeck

Otto von Waldeck

De jonge graaf Otto von Waldeck is een zeer ambitieuze kampvechter. Hij is vastberaden om ieder toernooi te winnen. Hij heeft dan ook alles in huis om dat te doen. Hij is zeer snel en krachtig en beheerst de techniek van meerdere wapens. Als hij vecht dan is dat met een enorme uitbarsting van energie en gebrul. Wie hem wil verslaan, zal dat grondig moeten doen, want hij heeft niet de gewoonte zich snel gewonnen te geven.

In feite is hij de slechtste nog niet, maar hij is wel even arrogant als hij rijk is. Hij kan respect opbrengen voor waardige tegenstanders. Maar laat het duidelijk zijn, het respect van deze man kan je enkel verdienen door je te bewijzen met de wapens. En hoewel hij geen slechte heerser is, minacht hij de lagere standen en verwacht hij strikte gehoorzaamheid.